Bezorgservice – Apotheek Bergh – ‘s-Heerenberg

Apotheek Bergh

Oude Doetinchemseweg 3 7041DA 's-Heerenberg Tel:0314 66 19 90

Bezorgservice

Bezorgservice

Sinds lange tijd biedt Apotheek Bergh een bezorgservice voor medicijnen en medische hulpmiddelen. Het handhaven van deze gratis bezorgservice is een belangrijke zaak, omdat het een oplossing is voor mensen die niet in staat zijn om de hun voorgeschreven genees- en hulpmiddelen af te (laten) halen.

Wanneer gebruik te maken van deze service?

De bezorgservice helpt u wanneer u niet in staat bent uw medicijnen op te halen. Wilt u gebruik maken van deze service, dan kan de arts dit vermelden op het recept dat naar de apotheek wordt gestuurd. U kunt ook direct naar de apotheek bellen.

Wanneer worden de pakjes bezorgd?

Medicijnen worden doorgaans 2-3 werkdagen na de aanvraag bezorgd.  Dus als de aanvraag op maandag bij ons binnenkomt wordt het pakje op woensdag of donderdag bezorgd.

Voor de buitengebieden gelden vaste bezorgdagen.

Aangezien onze bezorgers dagelijks een andere route rijden kunnen er geen toezeggingen worden gedaan over het bezorgtijdstip. Treft de bezorger u niet thuis, dan zal hij/zij een kaartje bij u in de brievenbus doen. De medicijnen gaan weer terug naar uw apotheek waar u ze dan kunt afhalen. Het is niet mogelijk om dit pakje dezelfde dag weer te laten bezorgen. Heeft u andere wensen, bijvoorbeeld dat wij uw medicijnen bij één van uw buren afgeven, laat u ons dit dan vooraf weten.

Alleen in spoedgevallen en indien de aanvraag tijdig is ontvangen, is het mogelijk om dezelfde dag nog bij u te bezorgen. U of uw arts dient dit aan de apotheek te laten weten.

Houdt u er verder rekening mee dat uw huisarts ook regels heeft ten aanzien van het aanvragen van herhalingsrecepten. Het is daarom belangrijk ruim van tevoren uw herhalingsrecepten aan te vragen, maar u kunt natuurlijk ook gebruik maken van de gratis herhaalservice van de apotheek. U hoeft de aanvraag voor medicijnen die u altijd gebruikt niet meer zelf te doen, dit doet de apotheek dan voor u. Indien u van deze herhaalservice gebruik wilt maken, klik dan hier.

Voor niet-receptartikelen die besteld moeten worden geldt, dat de bezorging vaak pas twee dagen later kan geschieden.

Betaling

Het bezorgen zelf is gratis als het gaat om medicijnen die alleen via een recept verkregen kunnen worden. Indien het te bezorgen product een product is dat zonder recept besteld kan worden, dan zullen wij € 2,50 bezorgkosten per bezorging in rekening brengen, tenzij er tegelijkertijd een receptgebonden geneesmiddel of een hulpmiddel bezorgd wordt. Ook als er medicijnen geleverd moeten worden die niet of gedeeltelijk vergoed worden door uw zorgverzekering, dan sturen wij u hiervoor achteraf een nota. Indien er dus kosten zijn verbonden aan een geneesmiddel of aan de bezorging dan vragen wij u om toestemming te geven voor automatische incasso. Bij een automatische incasso-opdracht wordt het verschuldigde bedrag pas één tot twee maanden later van uw rekening afgeschreven. De bezorger heeft altijd machtigingsbrieven bij zich. Afrekenen aan de deur wordt in verband met de veiligheid van de bezorgers niet gedaan.