Toestemmingsverklaring: wilt u dat iemand anders uw medicijnen of medicatieoverzicht ophaalt? – Apotheek Bergh – ‘s-Heerenberg

Apotheek Bergh

Oude Doetinchemseweg 3 7041DA 's-Heerenberg Tel:0314 66 19 90

Toestemmingsverklaring: wilt u dat iemand anders uw medicijnen of medicatieoverzicht ophaalt?

Wilt u dat iemand anders uw medicijnen of gegevens komt ophalen? Dan moet u hiervoor toestemming geven.

Medicatie of een actueel medicatieoverzicht mag alleen met toestemming van de patiënt aan derden verstrekt worden. Met de verklaring wordt de toestemming van de patiënt schriftelijk vastgelegd. Bij het verstrekken van medicatie(gegevens) aan derden, moet duidelijk zijn voor wat en voor wie de patiënt toestemming verleent. Wanneer zowel de partner als de buurvrouw medicatie ophaalt, hebben zij beiden een schriftelijke verklaring nodig.

Dit kan ook mondeling, mits goed vastgelegd.

Download de toestemmingsverklaring.